Åkeri i Göteborg

Vi levererar byggställningen till din arbetsplats

Transportering av byggnadsställningar till och från byggarbetsplatser utgör en risk för skador för arbetstagare, allmänheten och egendom. Byggnadsställningar är ofta tunga med flera lösa delar och kan därmed vara besvärliga att hantera ifall man inte vet vad man gör. Vi hjälper er att smidigt transportera byggnadsställningarna dit ni vill!

Ditt åkeri i Göteborg med erfarenhet och kompetens

Vårt åkeri transporterar inte enbart byggnadsställningar utan även allt annat tänkbart gods som kan transporteras med lastbil. Vi har fordonen och kompetensen till att utföra transporter av olika gods och material, anpassat utefter kunds önskemål. Oavsett om det är byggmaterial, schaktmassor eller entreprenadmaskiner som behöver transporteras kan du lita på att vi hjälper dig med det. Nedan ser du ett urval av transporterna vi utför.

  • materialtransporter

  • Kranlyft / kranbilstransporter

  • Transport av entreprenadmaskiner

För mer info kontakta Sebastian 0735-874937!

Fördelar med att vi transporterar byggställning

Du kan transportera byggställningarna själv men det kräver god kännedom om regler, maximal försiktighet då det är tung utrustning det rör sig om och en hel del tålamod. Det är lätt hänt att det går fel med allvarliga följder. Låt oss göra jobbet istället! Våra medarbetare är certifierade och erfarna inom transport av byggställningar. Fördelarna är många och är bland annat:

  • Du kan fokusera på annat

  • Vi kan reglerna

  • Säkert och tryggt för dig som kund

  • Vi har kranbil till jobbet

För mer info kontakta Sebastian 0735-874937!

Att tänka på vid transport av byggställning

Om ni gör arbetet själva rekommenderar vi att följa dessa regler för att göra det säkrare att transportera ställningar:

Den maximala bredden och höjden på en lastbil eller släpvagn som säkert kan transportera ställningar beror på konstruktionslasten (död last plus levande last). Konstruktionslasten är tryckt på den blå etiketten som är fäst på varje uppsättning ställningsrör. Du måste använda antingen en lastbil eller en släpvagn med samma konstruktionslast för att transportera dina ställningar. Inspektera dina lastbilar och släpvagnar regelbundet för skador (sprickor, rostfläckar) som skulle kunna minska deras förmåga att bära upp vikten över långa sträckor.

Vi utför även transport med kranbil. För mer info kontakta Sebastian 0735-874937!