Integritetspolicy - GDPR-hantering

GDPR: det är fyra bokstäver som står för General Data Protection Regulation. Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018.

Dina personuppgifter

SA- Ställningar AB vet hur viktigt det är med integritet och målet med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. SA- Ställningar AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi samlar in personuppgifter

SA- Ställningar AB samlar in personuppgifter genom våra kontaktformulär / mail för att få information att ta kontakt och kunna göra ett hembesök för att kunna leverera en offert till dig som kund.

Hantering och lagring av personuppgifter

SA- Ställningar AB behandlar dina personuppgifter lagenligt enligt GDPR.